Snap-on Snap-on Boeing program Snap-on Harley program Machine serdi SERDI Priemyselná pásovina COSID - PAGID SNAP-ON NARADIE

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie na internetovej stránke preservis.sk môžete využívať rôznymi spôsobmi, vrátane ich vyhľadávania, prezerania a zdieľania.


Uchovávaním informácií o vás chceme poskytované služby zlepšiť – zobraziť obsah a informácie, o ktoré máte skutočne záujem - na základe vyhľadávaní obsahu na internetovej stránke.


Internetová stránka preservis.sk zbiera, používa, spracováva a uchováva údaje o používateľoch výhradne pre účely bezchybného fungovania obsahu a v súlade so zákonom č . 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Informácie zhromažďujeme nasledovným spôsobom:

- informácie, ktoré nám poskytnete pri vyplnení „Žiadosti o bližšie info“ - meno, emailová adresa, prípadne telefónne číslo.
- informácie, ktoré získavame zo zhromažďovania informácie o obsahu, ktorý si prezeráte.


Všetky získané osobné údaje sa nikdy nestanú predmetom predaja alebo poskytnutia tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.


Internetová stránka preservis.sk môže používať súbory typu "cookies", alebo podobné technológie na personalizáciu zobrazeného obsahu webovej stránky preservis.sk

Súbory "cookies" alebo podobné technológie môžu byť využívané pri:

- identifikácii správania sa používateľa na internetovej stránke preservis.sk
- pri zobrazovaní obsahu pre používateľa
- pri zapamätaní si jednotlivých nastavení, ktoré používateľ vykonal
- pri štatistickom zisťovaní efektívnosti jednotlivých prvkov servera a reklamných plôch
- pri zobrazovaní cieleného obsahu návštevníkovi


Internetová stránka preservis.sk nepodmieňuje používanie obsahu prijatím súborov typu "cookies". V prípade odmietnutia "cookies" však zobrazovanie obsahu internetovej stránky www.preservis.sk nemusí správne fungovať.


Prevádzkovateľ internetovej stránky preservis.sk si vyhradzuje právo na zverejnenie zhromaždených údajov o užívateľovi v týchto prípadoch:
- ak to vyžadujú právne úkony
- pri vyžiadaní údajov orgánmi činnými v trestnom konaní
- ak došlo k porušeniu iných zákonov platných v SR


Internetová stránka preservis.sk využíva všetky dostupné prostriedky a spôsoby na zabránenie neoprávnenému preniknutiu k informáciám používateľov portálu. V prípade hackerského útoku alebo iného neoprávnenému vstupu do databáz servera, prevádzkovateľ za zneužitie takto získaných informácií nezodpovedá.
 

Svoje otázky ohľadom používania a ochrany osobných údajov môžete posielať na adresu prevádzkovateľa internetovej stránky www.preservis.sk:
SOBA spol.s r.o.
Hraničná 2
040 17 Košice
Slovenská republika
e-mail: soba@soba.sk